Chirag Kiske Ghar Ka Hai Tu Song Lyrics

Chirag Kiske Ghar Ka Hai Tu

Chirag Kiske Ghar Ka Hai Tu

Chirag kis ke ghar ka hai

Tu laal kis jigar ka hai

Kaval hai kon taal ka

Tu kis chaman ka phul hai


Chirag kis ke ghar ka hai

Tu laal kis jigar ka hai

Kaval hai kon taal ka

Tu kis chaman ka phul hai

Chirag kis ke ghar ka hai


Kisi neend todhana

Ke maa ki ghod jodh na

Kisi ka man jinjorana

Ye kaisa khel hai tera


Kisi neend todhana

Ke maa ki ghod jodh na

Kisi ka man jinjorana

Ye kaisa khel hai tera


Kisi neend todhana

Ke maa ki ghod jodh na

Kisi ka man jinjorana

Ye kaisa khel hai tera

Ye kaisa khel hai tera

Ye kya tera ushul hai

Ye kya tera ushul hai

Kaval hai kon taal ka

Tu kis chaman ka phul hai

Chirag kis ke ghar ka hai


Kali ke pak roop me

Tera janam mahan hai

Tu devta saman hai

Sulayega jo tu mujhe

Kali ke pass roop me

Tera janam mahan hai

Tu devta saman hai

Sulayega jo tu mujhe

Sulayega jo tu mujhe

Wo faisala kabul hai,

Wo faisala kabul hai


Kaval hai kon taal ka

Tu kis chaman ka phul hai

Chirag kis ke ghar ka hai


Ulajh gayi hai aatma

Bata de aaj sach hai kya

Ki kaun laage tu mera

O nanhe munne devat

O nanhe munne devta

Tu kis ke man ki bhul hai

Tu kis ke man ki bhul hai

Kaval hai kon taal ka

Tu kis chaman ka phul hai

Chirag kis ke ghar ka hai.